Cung cấp các Power Amplifier – Bộ Tăng Âm của các hãng Yamaha, Crest Audio, DBX, BSS, … nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất