Phân phối các Bộ Tạo Hiệu Ứng – Effect cho dàn âm thanh chuyên nghiệp