Cung cấp bộ Bộ Lọc Tần Số – Equalizer nhập khẩu của DOD, Ashly, Peavey, DBX, …