Các bộ âm thanh lưu động, loa di động, loa vali kéo dành cho các nhóm, đoàn thể sinh hoạt ngoài trời. Loa lưu động có bình sạc và các thiết bị ngoại vi. Hiện nay, loa di động được các đoàn thể cắm trại rất ưu chuộng.