Các loại Micro không dây, Micro có dây của các hãng nổi tiếng nhất Shure, Sennheiser