Phân phối các loại loa cho các dàn âm thanh gia đình và âm thanh sân khấu, gồm các loại loa sub, loa full đơn, loa full đôi, loa công suất, … hàng nguyên thùng